5 რჩევა avia.ge-სგან ავიაბილეთების შესაძენად.

1

1. მოგ­ზა­უ­რო­ბის და­გეგ­მვი­სას, და­მე­თან­ხმე­ბით, ავი­ა­ბი­ლე­თე­ბის და­ბალ ფა­სად შე­ძე­ნა, ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და სა­სი­ა­მოვ­ნო ნა­წი­ლია. ამი­სათ­ვის კი ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე კარ­გი მე­თო­დი, გა­სამ­გზავ­რე­ბე­ლი და უკან და­საბ­რუ­ნე­ბე­ლი ავი­ა­ბი­ლე­თე­ბის ერ­თდრო­უ­ლად შე­ძე­ნაა. ამ დროს, ავი­ა­კომ­პა­ნი­ე­ბი შე­და­რე­ბით და­ბალ ფასს გვთა­ვა­ზო­ბენ, ვიდ­რე მათი ცალ-ცალ­კე შე­ძე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში. 2. იცო­დით რომ კვი­რის დღემ შე­იძ­ლე­ბა მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად შეც­ვა­ლოს ავი­ა­ბი­ლე­თე­ბის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა? ზო­გა­დად, სა­მუ­შაო დღე­ე­ბი, რო­გო­რი­ცაა სამ­შა­ბა­თი და ოთხშა­ბა­თი, ყვე­ლა­ზე ხელ­საყ­რე­ლი დღეა, რად­გან ფრე­ნებ­ზე მო­თხოვ­ნა შე­და­რე­ბით და­ბა­ლია. ხოლო შა­ბა­თი და კვი­რა კი – პი­რი­ქით. ასე­ვე, თუ შე­ზღუ­დუ­ლი არ ხართ კონ­კრე­ტულ რი­ცხვებ­ში, გირ­ჩევთ შე­ა­მოწ­მოთ ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი თა­რი­ღე­ბი და გა­და­ხე­დოთ რამ­დე­ნი­მე დღით ადრე ან მოგ­ვი­ა­ნე­ბით რე­ი­სებ­საც.3. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ სე­ზო­ნებს და დღე­სას­წა­უ­ლებს. იმის ცოდ­ნა, თუ რო­დის უნდა გა­ემ­გზავ­როთ, ისე­თი­ვე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რო­გორც რო­დის უნდა შე­ი­ძი­ნოთ ავი­ა­ბი­ლე­თე­ბი. ფაქ­ტო­რი, რო­მე­ლიც კონ­კრე­ტუ­ლი ფრე­ნის ფას­ზე ახ­დენს გავ­ლე­ნას, არის ის, თუ რამ­დე­ნად დატ­ვირ­თუ­ლია ეს რე­ი­სი. შე­სა­ბა­მი­სად, ლო­გი­კუ­რია, რომ გა­ზა­ფხუ­ლის არ­და­დე­გე­ბის, მად­ლი­ე­რე­ბის ან სა­შო­ბაო პე­რო­ი­ოდ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბა ჩვე­უ­ლებ­რივ­ზე ძვი­რი ჯდე­ბა. 4. კარ­გი იქ­ნე­ბა თუ არ­ჩე­ვანს და­ბალ­ბი­უ­ჯე­ტი­ან ავი­ა­კომ­პა­ნი­ებ­ზე შე­ა­ჩე­რებთ. სწო­რედ მათი წყა­ლო­ბი­თაა, რომ მოგ­ზა­უ­რო­ბა დღეს უფრო ხელ­მი­საწ­ვდო­მია და რომ ეს ყო­ვე­ლი­ვე ფუ­ფუ­ნე­ბის სა­განს აღარ წა­მო­ად­გენს. რა თქმა უნდა, ასე­თი ავი­ა­კომ­პა­ნი­ე­ბი ისე­თი­ვე კომ­ფორ­ტს ვერ გვთა­ვა­ზო­ბენ, რო­გორ­საც მა­ღა­ლი კლა­სის სა­ჰა­ე­რო ხო­მალ­დე­ბი, თუმ­ცა მცი­რეხ­ნი­ა­ნი უმ­ნიშ­ვნე­ლო დის­კომ­ფორ­ტი ავი­ა­ბი­ლე­თებ­ზე თან­ხის და­ზოგ­ვად ნამ­დვი­ლად ღირს. 5. გირ­ჩევთ, თან იქო­ნი­ოთ მხო­ლოდ ხელ­ბარ­გი. თუ ფრე­ნას და­ბალ­ბი­უ­ჯე­ტუ­რი ავი­ა­კომ­პა­ნი­ის რე­ის­ზე გა­და­წყვეტთ, უნდა იცო­დეთ, რომ ავი­ა­ბი­ლე­თებ­ზე და­ბა­ლი ტა­რი­ფე­ბის გამო, ჩა­სა­ბა­რე­ბე­ლი ბარ­გის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა სა­კა­მოდ მა­ღა­ლია.

0
0
Kateqoriya: Maraqlı
Sonrakı yazı
2023 წელს საქართველოში სუნამოების იმპორტი 30.8%-ით გაიზარდა.
Öncəki yazı
შუალედური და რიგგარეშე არჩევნების წინასწარი შედეგი ცნობილია.