• 08 Dekabr 2023 13:09

31 may Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günüdür

Avatar photo

ByHacı Xəlilzadə

May 31, 2023

1988‑ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Assambleyasının 42‑ci sessiyasında 19 saylı qətnamə ilə 31 may Ümumdünya Tütünsüz Günü elan edilmişdir. Bu gün tütün epidemiyasına və onun yaratdığı qarşısı alına bilən xəstəliklərə və ö lüm hallarına diqqəti artırmaq məqsədilə qeyd edilir. Hər il 31 may tarixində qeyd olunan Ümumdünya Tütünsüz Günü tütündən istifadənin təhlükələrindən, tütün epidemiyasına qarşı aparılan mübarizədən, gələcək nəsillərin qorunması və sağlam həyat hüquqlarının tələb olunması məqsədilə ayrı‑ayrı ö lkələrin ictimaiyyətinin fəaliyyətindən xəbər verir.

Dünyada ö lüm səbəblərinə gö rə tütün ikinci yerdə durur. Hazırda tütün bö yüklərin hər on nəfərdən birinin ö lümünə gətirib çıxarır (ildə təxminən 5 milyon ö lüm hadisəsi). Tütünçəkmə ilə əlaqədar indiki tendensiyalar davam etsə, 2020‑ci ilədək tütün hər il 10 milyon insanın ö lümünə səbəb olacaq. Bu gün siqaret çəkən insanların yarısı (təxminən 650 milyon nəfər) son nəticədə bu səbəbdən dünyasını dəyişəcək.

Tütün və yoxsulluq arasında güclü əlaqə var. Bir çox tədqiqatlar gö stərir ki, gəlir səviyyəsi aşağı olan bəzi ö lkələrin ən kasıb ailələrində 10%‑dək ümumi xərclər tütünlə əlaqəlidir. Bu, o deməkdir ki, belə ailələrdə qida məhsulları, təhsil və tibbi yardım kimi vacib xərclərə daha az vəsait qalır. Sağlamlığa bilavasitə təsir etməkdən savayı tütün az qidalanma, səhiyyə xərclərinin artması və vaxtından əvvəl ö lümə gətirib çıxarır. O həmçinin təhsilə xərclənəcək maddi vəsaitləri tütünə sərf etməklə savadsızlıq əmsalının artmasına şərait yaradır.

Tütündən istifadə bu əsr ərzində bir milyard insanın həyatına son qoya bilər.Əhali arasında tütündən istifadəni azaltmağın əhəmiyyətini dərk edərək, müvafiq tədbirlər həyata keçirməklə bir çox insanların həyatını xilas etmək mümkündür.

57970cookie-check31 may Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günüdür