რა შემთხვევაში აღარ მოგცემთ ბანკი სესხს? – სიახლეები, რომელიც 2 კვირაში ამოქმედდება

1

საკ­რე­დი­ტო აქ­ტი­ვო­ბის დი­ნა­მი­კი­სა და გა­ცხა­დე­ბუ­ლი პო­ლი­ტი­კის შე­სა­ბა­მი­სად, სებ-ის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, არა­უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი სა­მომ­ხმა­რებ­ლო სეს­ხე­ბის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ვა­დი­ა­ნო­ბა 4 წლამ­დე გა­იზ­რდე­ბა. გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ ამ ეტაპ­ზე, ინფლა­ცია სა­მიზ­ნე მაჩ­ვე­ნე­ბელ­ზე და­ბა­ლია, ხოლო არა­უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი სა­მომ­ხმა­რებ­ლო სეს­ხე­ბის ზრდის ტემ­პი მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად შემ­ცი­რე­ბუ­ლია, შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­და სა­მომ­ხმა­რებ­ლო სეს­ხე­ბის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ვა­დი­ა­ნო­ბის კვლა­ვინ­დე­ბუ­რად 4 წლამ­დე გაზ­რდა. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ საკ­რე­დი­ტო რის­კე­ბის კუ­თხით, 4 წლი­ა­ნი მაქ­სი­მა­ლუ­რი ვა­დი­ა­ნო­ბა სავ­სე­ბით ჯან­სა­ღია“, – აღ­ნიშ­ნა ნა­თია თურ­ნა­ვამ.ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის მიერ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, არა­უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი სა­მომ­ხმა­რებ­ლო სეს­ხე­ბის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ვა­დი­ა­ნო­ბა 4 წლი­დან 3 წლამ­დე 2022 წლის აგ­ვის­ტო­ში შე­ამ­ცი­რა

0
0
Kateqoriya: Maraqlı
Sonrakı yazı
გასულ წელს 815 არასრულწლოვანის ორსულობა აღირიცხა – 47-მა გოგომ ქორწინების მიზეზით განათლების მიღება შეწყვიტა” – სახალხო დამცველის აპარატი
Öncəki yazı
Britaniya İsraillə bağlı ABŞ-yə müraciət edib