მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 30 აპრილის სხდომის დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

3

1. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. კობა ჩხიტუნიძე, თეონა ფარჯიანი/
2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენის შესახებ.
/მომხს. კობა ჩხიტუნიძე, თეონა ფარჯიანი/
3. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის მიერ დამტკიცებული მდგრადი განვითარების მიზნების მუნიციპალურ დონეზე დანერგვის თაობაზე.
/მომხს. მამუკა შუბითიძე/
4. ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის საწვავისა და სასაუბრო ლიმიტების განსაზღვრის თაობაზე“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 დეკემბრის N79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
/მომხს. მამუკა შუბითიძე/
5. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 2024 წლის 23 აპრილის N07-322411420 მოხსენებითი ბარათის განხილვის შესახებ.
/მომხს. გივი გიორგაძე/
6. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 2024 წლის 23 აპრილის N07-3224114152 მოხსენებითი ბარათის განხილვის შესახებ.
/მომხს. გივი გიორგაძე/
7. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ. 83.04.14.121) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის უფლებით გადაცემის შესახებ.
/მომხს. გივი გიორგაძე/
8. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ. 83.06.12.187) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის უფლებით გადაცემის შესახებ.
/მომხს. გივი გიორგაძე/
9. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ. 83.06.12.341) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის უფლებით გადაცემის შესახებ.
/მომხს. გივი გიორგაძე/
10. სოციალური საკითხები.
/მომხს. ზურაბ ჭონიაშვილი/
Marneuli Munisipalitetinin Sakrebulosunun 2024-cü il 30 aprel iclasının
Gündəmi:
1. ,,Marneuli Munisipalitetinin 2024-cü il büdcəsinin təsdiqlənməsi haqqında’’ Marneuli Munisipalitetinin Sakrebulosunun 2023-ci il 25 dekabr N27 qərarına dəyişiklik daxil edilməsi haqqında.
/məruzəçi: Koba Çxitunidze, Teona Parciani/
2. Marneuli Munisipalitetinin 2023-ci il yerli büdcəsinin icrası barədə hesabatın dinlənilməsi haqqında.
/məruzəçi: Koba Çxitunidze, Teona Parciani/
3. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən təsdiq edilmiş davamlı inkişaf məqsədlərinin munisipal səviyyədə tətbiqi haqqında.
/məruzəçi: Mamuka Şubitidze/
4. ,,Marneuli Munisipalitetinin Meriyası üçün yanacağın və danışıq kartlarının limitlərinin müəyyənləşdirilməsi haqqında” Marneuli Munisipalitetinin Sakrebulosunun 2023-ci il 25 dekabr №79 sərəncamına dəyişiklik daxil edilməsi haqqında.
/məruzəçi: Mamuka Şubitidze/
5. Marneuli Munisipalitetinin Meriyasının Əmlakın İdarə Edilməsi və Maddi-Texniki Təminat Xidmətinin rəisinin 23 aprel 2024-cü il tarixli N07-322411420 məruzə kartına baxılması haqqında.
/məruzəçi: Qivi Qiorqadze /
6. Marneuli Munisipalitetinin Meriyasının Əmlakın İdarə Edilməsi və Maddi-Texniki Təminat Xidmətinin rəisinin 23 aprel 2024-cü il tarixli N07-3224114152 məruzə kartına baxılması haqqında.
/məruzəçi: Qivi Qiorqadze /
7. Marneuli Munisipalitetinin mülkiyyətində olan qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsinin (k/k. 83.04.14.121) birbaşa sərəncam vermək qaydası ilə, icarə hüququ ilə verilməsi haqqında.
/məruzəçi: Qivi Qiorqadze /
8. Marneuli Munisipalitetinin mülkiyyətində olan qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsinin (k/k. 83.06.12.187) birbaşa sərəncam vermək qaydası ilə, icarə hüququ ilə verilməsi haqqında.
/məruzəçi: Qivi Qiorqadze /
9. Marneuli Munisipalitetinin mülkiyyətində olan qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsinin (k/k. 83.06.12.341) birbaşa sərəncam vermək qaydası ilə, icarə hüququ ilə verilməsi haqqında.
/məruzəçi: Qivi Qiorqadze/
10. Sosial məsələlər.
/məruzəçi: Zurab Coniaşvili/
0
0
Kateqoriya: Maraqlı
Sonrakı yazı
საქართველოში ამინდი იცვლება
Öncəki yazı
Tbilisidə vəziyyət gərginləşib- Aksiyaçılarla polis arasında qarşıdurma olub