გასულ წელს 815 არასრულწლოვანის ორსულობა აღირიცხა – 47-მა გოგომ ქორწინების მიზეზით განათლების მიღება შეწყვიტა” – სახალხო დამცველის აპარატი

1

სოფო რუ­სეც­კის გან­ცხა­დე­ბით, 2022 წელს 434-მა არას­რულ­წლო­ვან­მა იმ­შო­ბი­ა­რა. “სტა­ტის­ტი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი, რა­საც სა­ხალ­ხო დამ­ცვე­ლი ყო­ველ­წლი­უ­რად ითხოვს, შე­მიძ­ლია მო­გახ­სე­ნოთ. მა­გა­ლი­თად, 2022 წელს, ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით 815 არას­რულ­წლო­ვა­ნი ორ­სუ­ლი იყო, აქე­დან მშო­ბი­ა­რო­ბის რი­ცხვი 434-ს აღ­წევს. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, ჩვე­ნი ქვეყ­ნის­თვის ეს რო­გო­რი მას­შტა­ბუ­რია. როცა ად­რე­ულ ასაკ­ში ქორ­წი­ნე­ბა ხდე­ბა, გო­გო­ნე­ბი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბას წყვე­ტენ. სკო­ლე­ბი­დან გა­მო­თხო­ვი­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის თა­ნახ­მად, 2022 წელს 47-მა გო­გომ ქორ­წი­ნე­ბის მი­ზე­ზით გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა შე­წყვი­ტა“, – აცხა­დებს რუ­სეც­კი.მი­სი­ვე თქმით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრობ­ლე­მის ერთ-ერთი მი­ზე­ზი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის და­ბა­ლი ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლო­ბაა.

0
0
Kateqoriya: Maraqlı
Sonrakı yazı
საქართველოში ერთ ექიმზე, ერთი ექთანიც არ მოდის – როგორია სამედიცინო პერსონალის რიცხოვნობა
Öncəki yazı
რა შემთხვევაში აღარ მოგცემთ ბანკი სესხს? – სიახლეები, რომელიც 2 კვირაში ამოქმედდება