ანტარქტიდა ყინულის საფარი იმაზე სწრაფად დნება, ვიდრე მოსალოდნელი იყო: რა ამბობენ მეცნიერები?

1

ა­ნამ­გზავ­რი­დან მი­ღე­ბუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბით, ან­ტარ­ქტი­დის მიმ­დე­ბა­რე ზღვის ყი­ნუ­ლი, წინა წელ­თან შე­და­რე­ბით, ბევ­რად შემ­ცი­რე­ბუ­ლია. ეს შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლია რე­გი­ო­ნის­თვის, რო­მე­ლიც ოდეს­ღაც გლო­ბა­ლუ­რი დათ­ბო­ბის მი­მართ შე­და­რე­ბით მდგრა­დი ჩან­და. “ყვე­ლა იმ ნე­გა­ტი­ურ პროგ­ნოზ­თან შე­და­რე­ბით, რაც წლე­ბის წინ კეთ­დე­ბო­და, დღეს გა­ცი­ლე­ბით მძი­მეა ვი­თა­რე­ბაა. ეს ძა­ლი­ან და­მა­ფიქ­რე­ბე­ლია“, – ამ­ბობს ვალ­ტერ მა­ი­ე­რი, რო­მე­ლიც ზღვის ყი­ნულს “თოვ­ლი­სა და ყი­ნუ­ლის ეროვ­ნუ­ლი მო­ნა­ცემ­თა ცენ­ტრის“ მეშ­ვე­ო­ბით აკონ­ტრო­ლებს.ფაქ­ტია, ან­ტარ­ქტი­და­ში ტემ­პე­რა­ტუ­რა უფრო სწრა­ფად იმა­ტებს, ვიდ­რე ნა­წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლე­ბი იყო… ეს პინგვი­ნე­ბის ყი­ნუ­ლო­ვან ჰა­ბი­ტატს სულ უფრო და­უც­ველს ხდის, რად­გან ზამ­თარ­ში ყი­ნუ­ლის ფორ­მი­რე­ბას უფრო მეტი დრო სჭირ­დე­ბა, ზა­ფხულ­ში ის უფრო სწრა­ფად თხელ­დე­ბა. ეს პრო­ცე­სე­ბი, სა­ბო­ლო­ოდ, გა­მო­იწ­ვევს იმას, რომ სა­უ­კუ­ნის ბო­ლოს­თვის სა­იმ­პე­რა­ტო­რო პინგვი­ნე­ბის კო­ლო­ნი­ე­ბის 90%-ზე მეტი, პრაქ­ტი­კუ­ლად, გაქ­რე­ბა”, – ამ­ბობს BBC-სთან ან­რაქ­ტი­კის შემ­სწავ­ლე­ლი ბრი­ტა­ნუ­ლი სამ­სა­ხუ­რის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი პი­ტერ ფრეტვე­ლი.

0
0
Kateqoriya: Maraqlı
Sonrakı yazı
UNESCO ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სასწავლო მასალებს აზიარებს
Öncəki yazı
Gürcüstanda etnik azlıqlara yönəlik kampaniya – “Gürcü dili bizi birləşdirir”